Goldbergkees 2 (2765m)

Freya Gletscher Freya Gletscher 2 Kleinfleißkees Goldbergkees Goldbergkees 2 Wetterdaten Sonnblick Kolm-Saigurn Freiwandeck Gletscher - Schareck Gletscher - Alteck Gletscher - Panorama
Temperaturdaten
Goldbergkees 2
Impressum
Datenschutz